Pytania i odpowiedzi w sprawie centralizacji VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało zbiór kilku pytań i odpowiedzi uzupełniających dotychczasowe wyjaśnienia na temat centralizacji VAT w samorządach. Wyjaśniło między innymi, że: w sprawozdaniu Rb-27S dochody opodatkowane VAT powinny być ujmowane w kwotach netto (bez podatku); zwrot VAT z urzędu skarbowego z tytułu rozliczeń w bieżącym roku może być traktowany jako zmniejszenie planowanych wydatków jst (podobnie…

Na jakim koncie rozrachunkowym należy zaksięgować wypłacone pracownikom i emerytom świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, np. wczasy pod gruszą lub świadczenia urlopowe?

Na jakim koncie rozrachunkowym należy zaksięgować wypłacone pracownikom i emerytom świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, np. wczasy pod gruszą lub świadczenia urlopowe? Czy właściwe jest w tym przypadku konto 231? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. Aby ustalić właściwe w danej sytuacji konto rozrachunkowe, trzeba sięgnąć do załącznika nr…

Zmiany w planowaniu budżetu i WPF

W Rządowym Centrum Legislacji trwają obecnie prace zmierzające do zmiany części przepisów ustawy o finansach publicznych. Głównym celem nowelizacji jest uelastycznienie i usprawnienie działań związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej jst. Nowe regulacje mają objąć zagadnienia z obszaru planowania, sprawozdawczości czy też naliczania odsetek. Pozytywnie należy przede wszystkim ocenić pomysł rozszerzenia kompetencji organu wykonawczego jst do…

Lipiec – Sierpień 2022

Rachunkowość Benefity pracownicze – potrącenie należności z wynagrodzenia Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Ewidencja pozabilansowa na kontach księgowych organu Dokumentowanie i ewidencja zbycia zbędnych składników majątku Kontrola finansowa Konsekwencje zawarcia pozornej umowy subrogacji Spis z natury w wakacje – kluczowe warunki Dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S Nieprawidłowości w zakresie wniesienia i zwrotu wadium Budżet i…

Czerwiec 2022

Rachunkowość Odsetki naliczane od należności cywilnoprawnych na podstawie kc Wycena, ewidencja i rozliczenie środków trwałych w budowie Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Ewidencja należności na kontach 221 i 226 Kontrola finansowa Jawność oświadczeń majątkowych Uzgadnianie okresów sprawozdawczych w państwowej jednostce budżetowej Budżet i podatki Sporządzanie WPF z uwzględnieniem aktualnych regulacji szczególnych Koszty obsługi jednorazowego świadczenia…

Czy amortyzacja zakupionych przez urząd pozostałych środków trwałych przekazanych jednostkom oświatowym powinna być ewidencjonowana w kosztach urzędu, czy jednostek, które otrzymały sprzęt?

Czy amortyzacja zakupionych przez urząd pozostałych środków trwałych przekazanych jednostkom oświatowym (np. w celu nauczania zdalnego) powinna być ewidencjonowana w kosztach urzędu, czy też jednostek, które otrzymały sprzęt (przyjęcie przez urząd: 013/201; przekazanie przez urząd: 800/013; przyjęcie przez jednostkę oświatową: 013/800; przekazanie do użytkowania na podstawie dowodu OT i zainstalowanie: 401/072)? Na pytania odpowiada Elżbieta…

Już działa aplikacja na potrzeby KSeF

Wpołowie maja udostępniono produkcyjną wersję aplikacji pozwalającej podatnikom na wystawianiei odbieranie ustrukturyzowanych e-faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Z narzędzia mogą korzystać podatnicy i uprawnione przez nich podmioty (dzięki funkcji zarządzania uprawnieniami i tokenami). Podmioty niebędące osobami fizycznymi muszą dokonać uwierzytelnienia za pomocą pieczęci kwalifikowanej. Należy mieć na uwadze, że każda faktura przesłana do…

Próby zmian w centralnym rejestrze umów

Na półtora miesiąca przed datą wejścia w życie przepisów wprowadzających centralny rejestr umów podjęto próbę znaczącej zmiany ich brzmienia. Propozycje te znalazły się w treści uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2186). Obejmują kilka kluczowych obszarów. Po pierwsze – odpowiedzialność karna za…