Przełom w sprawie projektów parasolowych

Niestety gminy nie mogą liczyć na pewność prawa podatkowego, którego interpretacje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Ostatnio dyskusja na ten temat powróciła w kontekście wyroków TSUE dotyczących tzw. projektów parasolowych (gdy gmina działa jako „parasol”: wybiera wykonawcę, podpisuje umowy z mieszkańcami, pobiera wkład własny i dofinansowanie oraz rozlicza projekt finansowo). W wyrokach wydanych 30 marca…

Tereny zielone i rekreacyjne – różne warianty ujęcia w KŚT

Wraz z zakończeniem inwestycji polegających na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych pojawiają się często wątpliwości dotyczące ujęcia powstałych obiektów we właściwych grupach KŚT. Głównym problemem jest ustalenie, czy nową szatę roślinną, pergole, ścieżki lub oświetlenie traktować jako odrębne środki trwałe, czy może elementy zbiorczego obiektu inwentarzowego.

Czy opłaty związane z rejestracją nowego samochodu powinny być uwzględnione w jego wartości początkowej?

Czy opłaty związane z rejestracją nowego samochodu powinny być uwzględnione w jego wartości początkowej? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp. Opłaty poniesione przy rejestracji nowego samochodu zwiększają jego wartość początkową. Wprowadzenie zakupionego pojazdu do ewidencji środków trwałych jest możliwe, jeśli spełnia on…

Zwrot środków z Funduszu Pomocy

Ministerstwo Finansów przypomniało, że w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dodano art. 14 ust. 4c, na mocy którego odsetki zgromadzone na wydzielonym rachunku utworzonym dla środków Funduszu Pomocy mogą być przeznaczane na finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Nie musi to być jedno konkretne zadanie, na…

Marzec 2023

Rachunkowość Tereny zielone i rekreacyjne – różne warianty ujęcia w KŚT Prawidłowa klasyfikacja nakładów inwestycyjnych Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Zmniejszenie ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych Sprawozdanie Rb-N w pytaniach i odpowiedziach Sprawozdawczość budżetowa w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Prawa i obowiązki inkasenta podatkowego Instytucja kultury ma pełne prawo do odliczenia…

Nowe zasady organizowania pracy zdalnej

Na mocy nowelizacji, która wejdzie w życie 7 kwietnia, w kodeksie pracy pojawią się długo wyczekiwane regulacje dotyczące pracy zdalnej. Ustawodawca przewidział kilka wariantów pracy w takim systemie: pracę zdalną, której wprowadzenie w jednostce wiąże się ze spełnieniem wielu formalności i z koniecznością zwrotu kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z taką formą pracy; okazjonalną…

Jednostka rozważa przeprowadzenie inwestycji, dlatego zleciła opracowanie kosztorysu szacunkowego. Czy koszty sporządzenia tego dokumentu powinny zostać odniesione w ciężar kosztów działalności podstawowej okresu bieżącego i sfinansowane z wydatków bieżących?

Jednostka rozważa przeprowadzenie inwestycji, dlatego zleciła opracowanie kosztorysu szacunkowego, na podstawie którego podejmie ostateczną decyzję o ewentualnym rozpoczęciu przedsięwzięcia. Czy koszty sporządzenia tego dokumentu powinny zostać odniesione w ciężar kosztów działalności podstawowej okresu bieżącego i sfinansowane z wydatków bieżących? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy…

Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych

Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W świetle tego dokumentu minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę ma wynosić – w zależności od kategorii zaszeregowania – od 3000 do 4300 zł brutto (dotychczas był to przedział od 2150 do 3600 zł). W projekcie…

Inwentaryzacja w świetle rekomendacji KSR

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) opublikował rekomendacje, które mogą być pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2022 r. Większość z nich będzie mieć zastosowanie przede wszystkim w jednostkach zarobkowych, jednak wyjaśnienia dotyczące inwentaryzacji są poparte przykładami odnoszącymi się do jednostek budżetowych. Najnowsze rekomendacje nawiązują do rekomendacji „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COID-19”, w których zostały opisane…